Advertentie
Advertentie

China plant prijshervorming

PEKING (reuter) - China is van plan nog dit jaar zijn prijssysteem te hervormen, aldus direkteur Cheng Zhiping van de prijsadministratie. Cheng verklaarde aan de krant China Daily dat de aanpassing van de prijzen zal versneld worden. Diplomaten merken op dat de autoriteiten de vrije markt opnieuw meer ruimte geven om buitenlandse investeerders en banken aan te trekken. China had in juni 1989, na de bloedige onderdrukking van de studentendemonstraties, het liberaal ekonomisch beleid teruggeschroefd. De veranderingen zullen de kloof tussen de zeer lage, gesubsidieerde prijzen en de hogere prijzen op de vrije markt verminderen, zei Cheng in een interview met de krant. De prijs van aardolie zal verhoogd worden en de prijsstruktuur van steenkool, elektriciteit, katoen, landbouwmateriaal, medische verzorging en onderwijs zal "rechtgetrokken' worden.