China strijdt voor bescherming intellectuele eigendom

(tijd) - Vele regeringen en buitenlandse bedrijven klagen dat China te weinig doet aan de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Gisteren publiceerde de Chinese regering een witboek dat moet aantonen dat er wel degelijk vooruitgang is. Begin deze week werden in Sjanghai twee Amerikanen tot gevangenisstraffen veroordeeld omdat ze meer dan honderdduizend dvd's kopieerden en via websites internationaal verkochten.

VAN ONZE CORRESPONDENT IN PEKING

De hoofdbeklaagde, Randolph Guthrie III,kreeg dertig maanden gevangenisstraf en een boete van een half miljoen yuan (46.200 euro). Een andere Amerikaan en twee Chinese medeplichtigen kwamen er met lichtere straffen vanaf. Volgens de politie heeft de bende 180.000 dvd's voor een waarde van 7 miljoen yuan (650.000 euro) verkocht, maar de rechtbank hield het op 133.000 dvd's. De bende realiseerde een winst van 1 miljoen yuan (92.000 euro). Ze verkocht de dvd's via de veilingsite eBay en de website 'Three Dollar DVD'.

Ook Chinese verkopers van namaakproducten moeten het ontgelden. De fameuze zijdemarkt in Peking werd door de autoriteiten gesloten. Zij staat al 25 jaar lang bij alle toeristen bekend als de plaats om goedkope nagemaakte merkartikelen te kopen. De marktkramers moesten verhuizen naar een nieuw gebouw waar de controle verscherpt werd. De topmerken mogen enkel nog in erkende luxeboetieks verkocht worden.

Het witboek merkt op dat China kan bogen op een heel lange beschaving waarin wetenschappers en uitvinders belangrijke bijdragen leverden aan de menselijke ontwikkeling. Tot de belangrijkste uitvindingen behoren papier, buskruit en raketten. De bescherming van intellectuele- eigendomsrechten startte laat, maar maakt snel vooruitgang. Sinds het begin van de jaren tachtig werden wetten uitgevaardigd over octrooien, handelsmerken en copyright. Bij China's toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie (WHO) werden die aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de Trips-overeenkomst (Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights).

Sinds het bestaan van de wet op de octrooien op 1 april 1985 en tot het einde van verleden jaar behandelde het Chinese bureau voor Intellectuele Eigendom (SIPO) 2.284.925 octrooiaanvragen, waaronder 18 procent uit het buitenland. Einde 2004 waren er daarvan 1.255.499 goedgekeurd, waaronder 12,9 procent uit het buitenland. Ofwel verleent het bureau gemakkelijker een octrooi aan een Chinees bedrijf, ofwel is het aantal aanvragen van buitenlandse ondernemingen de laatste jaren zo snel toegenomen dat vele nog in behandeling zijn. Het witboek verstrekt hierover geen verdere informatie.

China telt bovendien 2,24 miljoen geregistreerde handelsmerken. Daarbij komen nog 403.000 handelsmerken uit 129 landen die in China geregistreerd werden.

De wettelijke bescherming is er dus grotendeels wel, maar vaak loopt het mis bij de toepassing ervan. Maar ook hier pakt het witboek uit met gedetailleerde statistieken die moeten aantonen dat de wet wel degelijk toegepast wordt. Zo werden het voorbije decennium 350 miljoen ongeoorloofd gekopieerde drukwerken in beslag genomen en 200 illegale kopieerinstallaties voor cd's ontdekt. Verleden jaar alleen al werden 154 miljoen kopies van audio- of videoschijfjes in beslag genomen. Ook de douane is actief om de in- en uitvoer van goederen waarvan de intellectuele eigendom geschonden is te verhinderen. Van 1998 tot 2004 werden 2.375 personen veroordeeld.

In de aanloop naar de werelddag voor intellectuele eigendomsrechten volgende week dinsdag lanceerde China een opvoedingscampagne. Het probleem is immers dat de meeste Chinezen het belang ervan niet inzien. Waarom zou je voor een dvd met de laatste nieuwe film tien keer meer betalen in de winkel dan bij een straatventer? Meestal zijn die dvd's nog helemaal niet in de officiele winkels te koop. Peking wil af van de verwijten van de westerse industrielanden dat ze het spel vals speelt. In de middelbare scholen wordt het belang van intellectuele eigendom uitgelegd.

Michel LENS

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud