China Telecom opgesplitst in twee stukken

(van onze correspondent)PEKING (tijd) - Na maanden gepalaver besliste de Chinese regering de aanbieder van vastelijntelefonie China Telecom geografisch op te splitsen in een bedrijf voor Noord- en een voor Zuid-China. De overheid wil meer concurrentie in de telecomsector en sterkere operatoren, want na de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie (WHO) kloppen buitenlandse concurrenten aan de deur. Maar zijn twee monopolies in plaats van één concurrentiebevorderend?