China treedt harder op tegen smokkelarij

Vorig jaar boekte China een aanzienlijke vooruitgang in haar strijd tegen de smokkelarij. De doeanediensten kwamen 13.018 smokkelgevallen op het spoor en rekupereerden handelswaar ter waarde van 16,69 miljoen yuan. Het aantal smokkelzaken daalde, maar de ernst van de gevallen steeg. 851 smokkelpogingen gingen uit van officiële ondernemingen. De handelswaarde van hun optreden bedroeg 80 miljoen yuan of 48% van het geheel van de smokkelarij.