Chinese invoer bedreigt jobs in borstel- en penseelproduktie

Het direktiekomitee van de Europese federatie van borstel- en penseelfabrikanten (FEIBP) heeft onlangs vergaderd over de mogelijke effekten van invoer uit de Volksrepubliek China tegen dumpingprijzen. Tussen 1981 en 1987 verdubbelde de EG-invoer van Chinese borstels en penselen. Vorig jaar was 90% van de ingevoerde produkten afkomstig uit China.