Chinese juweliers en westerse industriëlen duwden vraag naar platina in '96 hoger

(tijd) - De vraag naar platina dikte in '96 40.000 ounce aan tot 4,88 miljoen ounce. Vooral een groeiend gebruik van platina in de industrie en de vervaardiging van juwelen in China en de VS waren daar verantwoordelijk voor. De vraag naar platina voor autokatalysatoren en voor investeringen viel terug. De markt bleef in evenwicht doordat in Zuid-Afrika en Rusland het aanbod afkalfde. Dit en nog veel meer staat te lezen in het jaarrapport over de platinamarkt van metalenexpert Johnson Matthey.Het gebruik van platina in autokatalysatoren viel verleden jaar 30.000 ounce terug tot 1,82 miljoen ounce. De vraag in Europa was de laagste sinds 1991, hoewel de autoproductie iets hoger ging en de Europese emissienormen verstrakten. In Noord-Amerika en Japan slonk de vraag naar platina vanuit de auto-industrie ook al. Enkele autoconstructeurs schakelen stilaan over naar het gebruik van palladium voor hun katalysatoren. Overal elders in de wereld ging de vraag naar platina vanuit de auto-industrie hoger. Vooral in Zuid-Korea en Mexico werden meer auto's met katalysatoren op de markt gebracht.