Advertentie
Advertentie

Chipaandelen zoeken houvast

De Europese chipaandelen gingen lager na de neerwaarts bijgestelde verwachtingen bij Intel en Nokia. Nochtans lijkt de directe impact van beide waarschuwingen op de meeste spelers beperkt. Het gebrek aan vooruitzichten voor het derde kwartaal vormt een groter risico.Intel, s werelds grootste chipproducent, verlaagde de omzetverwachtingen en de verwachte bruto marges voor het huidige kwartaal. Intel gaat nu uit van een omzet tussen 6,2 en 6,5 miljard dollar, tegenover de 6,4 à 6,7 miljard dollar eerder vooropgesteld. De brutomarge zal uitkomen rond 49 procent tegenover de eerder voorspelde 53 procent. De directe gevolgen voor de Europese chipsector zijn beperkt. De verlaging bij Intel was voornamelijk het gevolg van de zwakke pc-processorenmarkt in Europa, waar Intel het herstel overschatte. Intel zei dat de andere deelgebieden (portables, mobilofoons, netwerken) wel aan de verwachtingen voldeden. De daling van de marges lijkt dan weer een rechtstreeks gevolg van de prijsverminderingen voor de Pentium IV, die niet leidden tot de verhoopte stijging van de verkopen. Van de Europese chipproducenten heeft Infineon de grootste blootstelling aan het pc-segment via de productie van DRAM-chips. Deze hebben wel hun eigen dynamiek die vaak sterk varieert van de processorenmarkt. De prijzen voor DRAM-chips zijn in het tweede kwartaal fors teruggevallen, maar Infineon bevestigde vorige week nog dat de vooropgestelde gemiddelde contractprijs van 4 dollar per 128MB-chips voor dit kwartaal gehandhaafd blijft. Ook Nokia verlaagde de omzetverwachtingen. In plaats van een omzetgroei van 2 tot 7 procent zou er een daling van 2 tot 6 procent zijn. Belangrijker is dat Nokia zijn volumes wel met meer dan 7% ziet stijgen dit kwartaal, wat dus gecompenseerd wordt door een goedkopere productmix. Bij stabiliserende prijzen moet de volumestijging leiden tot grotere chipverkopen. De signalen van de chipproducenten zijn hier overwegend positief. Zowel STMicroelectronics als Texas Instruments bevestigden recentelijk nog hun vooruitzichten van een groei van 10% voor het huidige kwartaal. Al bij al lijken de Europese chipspelers gerust in hun tweedekwartaalcijfers. Belangrijker is het gebrek aan vooruitzichten voor het derde kwartaal. Momenteel gaan analisten voor de hele chipmarkt uit van een stijging van de chipverkopen in het derde kwartaal tussen de 5 en 10% tegenover het huidige kwartaal. Een verlaging van deze vooruitzichten kan de markten nog onder druk zetten. De waarderingen zijn fors teruggevallen, maar bieden in veel gevallen onvoldoende houvast. STMicroelectronics en ASML noteren nog steeds tegen een koers/omzet van respectievelijk 3,3 en 4,4. Een ommekeer zal dus moeten komen van een hernieuwd momentum. De groei moet worden gevoed door een aantrekkende economie, nieuwe producten in mobilofonie, en een stijging van de pc-verkopen voor de terug-naar-schoolperiode. Hoewel de macro-economische data een herstel blijven aangeven, wachten de markten duidelijk op concrete bedrijfsvooruitzichten. Vermits de meeste producenten hun vooruitzichten voor het volgende kwartaal pas bij de resultaten van het tweede kwartaal zullen bekendmaken, zal de twijfel nog minstens een maand aanhouden. KW