Chips-konflikt EG-Japan beslecht door GATT-panel

Een panel van de algemene overeenkomst voor handel en tarieven (GATT) is de klacht van de Europese Gemeenschap tegen het Amerikaans-Japans bilateraal akkoord inzake de handel in halfgeleiders (chips), gisteren in Genève gedeeltelijk bijgetreden. De EG-klacht die in oktober 1986 bij de GATT werd ingediend, beoogde de veroordeling van dit bilateraal akkoord, dat door de EG strijdig werd geacht met de GATT-regels.