Chirac haalt geïrriteerd uit naar Bush

(tijd) - De Franse president, Jacques Chirac, heeft in ongemeen felle bewoordingen het ultimatum van zijn Amerikaanse ambtsgenoot, George Bush, aan Saddam Hoessein verworpen. Ook veroordeelde Chirac de Amerikaans-Britse voornemens om zonder goedkeuring van de Veiligheidsraad ten strijde te trekken tegen Irak.