Chiracs vertragingsmanoeuvre over statuut Corsica is politieke pesterij

(van onze correspondent)PARIJS (tijd) De weigering van de Franse president, Jacques Chirac, het wetsontwerp over het nieuwe statuut van Corsica in te schrijven op de agenda van de ministerraad betekent een nieuwe stap in de cohabitation. De weigering, dinsdag, heeft niet de kracht van een veto, maar het is wel de eerste maal dat een president tijdens een gedwongen politiek samenwonen met een premier van een andere kleur aan de noodrem trekt. Chirac kan de discussie niet tegenhouden, hooguit vertragen.