Christelijke bond aanvaardt consensus NMBS niet

BRUSSEL (belga/reuter) - Directie en vakbonden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) zijn het gisteren na negen uur onderhandelen eens geraakt over een herstructureringsplan. Volgens Philippe Rigaux, woordvoerder bij de spoorwegen, kan er gesproken worden van een consensus. 'Akkoord is een groot woord', aldus de zegsman. Hoewel, gisteren liet de christelijke spoorbond al weten het ontwerpakkoord voorlopig niet te aanvaarden. En de socialistische ambtenarenbond ACOD houdt zijn antwoord nog in beraad.Beide partijen zijn het erover eens dat er over een periode van tien jaar 6.000 banen moeten verdwijnen bij de NMBS. Na de inkrimping zullen bij de NMBS nog 35.000 mensen aan de slag zijn. Voor 2.000 mensen komt er een vervroegde pensionering, 400 anderen zullen genieten van een systeem van deeltijdse pensionering.