Christelijke bond verwerpt enveloppes voor secundair onderwijs

(tijd) - De Christelijke Onderwijscentrale (COC) verzet zich tegen de plannen van de Vlaamse regering om het systeem van enveloppefinanciering ook in het secundair onderwijs in te voeren. Een schaalvergroting, via samenwerkingsverbanden tussen scholen, vindt de bond geen probleem. Maar dat ligt anders wanneer er uitsluitend budgettaire bedoelingen achter zitten.Bij de start van het nieuwe schooljaar steekt de Christelijke Onderwijscentrale een waarschuwende vinger op naar Vlaams minister van Onderwijs Luc van den Bossche en de overige leden van de Vlaamse regering. Die beloven in het regeerakkoord van 14 juni dat ze een nieuw financieringsmechanisme voor het secundair onderwijs zullen uitwerken, dat samenwerking of fusie tussen scholen moet bevorderen. Analoog met de hervorming van de hogescholen, ontvangt een groep van scholen dan een vast bedrag, waarmee ze het zelf moeten zien te rooien. De enveloppe hangt niet af van de grootte van de school, wel van het leerlingenaantal. In ruil krijgen de instellingen meer vrijheid om een eigen personeelsbeleid uit te stippelen.