Christelijke mutualiteiten willen vooral tariefzekerheid

"We hebben het akkoord artsen-ziekenfondsen onderschreven als een kompromis, wel wetende dat sommige aspekten ervan minder gelukkig zijn. Voor de LCM blijft de toegang tot optimale zorg voor alle zieken en dit tegen afgesproken voorwaarden, prioritair. We hebben in de eerste plaats tariefzekerheid en afdwingbaarheid van de afgesproken erelonen voor onze verzekerden nagestreefd. Daarom hebben we het kompromisakkoord onderschreven.'