Advertentie
Advertentie

Christelijke onderwijsbond dreigt met staking in kleuterscholen

(tijd) - Als de Vlaamse politieke partijen bij hun voornemen blijven de verlaging van de schoolgerechtigde leeftijd in het kleuteronderwijs op te nemen in het decreet basisonderwijs, is het niet uitgesloten dat het Christelijk Onderwijzersverbond zijn leden oproept maandag te staken in de kleuterscholen. Dat zei algemeen secretaris Louis van Beneden dinsdag na een vergadering van de COV-raad.De commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement keurde twee weken geleden onverwacht een amendement op het ontwerpdecreet basisonderwijs goed, dat de schoolgerechtigde leeftijd in het kleuteronderwijs van 2,5 op 3 jaar brengt. Minister van Onderwijs Van den Bossche haastte zich om te zeggen dat de maatregel op zijn vroegst in 2000 ingaat.