Christie's Amsterdam opent najaar met schilderijenw

(tijd) - Bij Christie's Amsterdam worden in de periode september tot december niet minder dan dertien veilingen gehouden. De eerste vindt plaats op donderdag 24 en vrijdag 25 september: in vier sessies gaan circa 650 schilderijen, akwarellen en tekeningen van de 17de tot en met de 20ste eeuw onder de hamer. De nadruk ligt daarbij op werken uit de 19de eeuw. Van Jozef Israels wordt bijvoorbeeld een schilderij aangeboden dat vermoedelijk een voorstudie is van een van de figuren van de uit de literatuur bekende voorstelling "John Knox, Mary Stuart besprekende' (schatting 6 á 8000 gulden). Het is een tema dat in de internationale schilderkunst rond 1850 veelvuldig werd gebruikt.