Christie's: organizatie als bron van kreativiteit

Turbulentie en kentering zijn kernwoorden in deze tijd waarin kommunikatie- en handelskapaciteiten de gehele wereld ontsloten hebben. De onderneming die vandaag wenst te overleven dient zich voor alles als flexibele en pro-aktieve actor op te stellen. Die drang tot innovatie en adaptatie heeft niet enkel de commerciële wereld op zijn grondvesten doen trillen, ook binnen de organizatie- en managementsteorieën hebben zich fundamentele verschuivingen voltrokken.