Ciampi krijgt vertrouwen Italiaans parlement

ROME (reuter) - De Italiaanse regering Ciampi heeft de eerste van een reeks vertrouwensstemmingen gewonnen. Het betrof een stemming over de hervorming van de staatstelevisie RAI; het kabinet van premier Ciampi kreeg in de Senaat een ruime meerderheid van 200 tegen 51 stemmen. De regering stelde de vertrouwenskwestie om korte metten te maken met circa 200 amendementen van verschillende politieke partijen die zich verzetten tegen de voorgestelde hervorming van de RAI. Het wetsvoorstel, dat al door de Kamer is goedgekeurd, heeft tot doel de staatstelevisie te vrijwaren van kontrole door politieke partijen. Als de twee maanden oude Italiaanse regering van premier Ciampi de vertrouwensstemming had verloren, kwam zij automatisch ten val. Er volgen nog stemmingen over vier artikelen van de wettekst en over het hele wetsontwerp. Verwacht wordt dat de regering-Ciampi ook die zal overleven.