CIB pleit voor ruime huurwetherziening

(tijd) - Het volstaat niet enkele wijzigingen aan te brengen om een goede huurwetgeving te hebben. Alle wetsartikelen die betrekking hebben op de huur van onroerende goederen en die de rechten en plichten van huurder en verhuurder regelen, moeten herzien worden. Dit stelt de Confederatie van Immobiliënberoepen van België - Vlaams gewest, in een reaktie op het ontwerp van nieuwe huurwet dat vrijdag door de ministerraad werd goedgekeurd.