Advertentie
Advertentie

Cijfers bij Granada zoals verwacht

(tijd) - Granada Computer Services Belgium, de dienstverlener in informatika, heeft in het voorbije boekjaar een omzet van 280 miljoen fr. gerealizeerd, een status quo die door het bedrijf als gunstig en verwacht wordt bestempeld. De winst klom intussen van 6,18 naar 10,1 miljoen fr., wat onder meer toegeschreven wordt aan het stroomlijnen van de organizatie. Voor het huidige boekjaar wordt een lichte stijging van de omzet tot om en bij 300 miljoen fr. verwacht.