Advertentie
Advertentie

Cijfers suggereren belastingontduiking zelfstandigen

(tijd) - Het wijdverbreide vermoeden dat zelfstandigen systematisch aan belastingontduiking doen, werd in het weekend gevoed met nieuwe cijfers. Een kapper zou gemiddeld 285.000 frank verdienen, terwijl een kruidenier 370.000 frank. Kris Peeters van het NCMV betreurde gisteren het gebrek aan nuancering van deze cijfers. Op het kabinet van Financiën werd tegengesproken dat povere controles aan de basis liggen van deze lage fiscale aangiften.La Dernière Heure bond in het weekend de kat de bel aan. De Franstalige krant kon de hand leggen op 'geheime' cijfers van de fiscus die bespottelijk lage inkomsten bij de zelfstandigen weergeven. Een bruto jaarinkomen van 300.000 tot 500.000 frank zou schering en inslag zijn. Ter vergelijking: een loontrekkende geeft gemiddeld 886.000 frank belastbaar inkomen aan. La Dernière Heure stipte eerlijkheidshalve aan dat de cijfers met de nodige nuancering beoordeeld moeten worden. Een mening die het NCMV, de organisatie voor zelfstandige ondernemers, ten volle deelt. Secretaris-generaal Kris Peeters benadrukte gisteren dat het stijgend aantal bijberoepers, de actief gepensioneerden en de beginnende zelfstandigen de gemiddelde inkomsten aanzienlijk neerwaarts drukken. Van de 785.065 geregistreerde zelfstandigen beoefenen slechts 589.642 het statuut in hoofdberoep, onder wie 111.647 beginnende zelfstandigen. Peeters haalt aan dat studies aantonen dat een zelfstandige in hoofdberoep gemiddeld 843.000 frank verdient.