Advertentie
Advertentie

Cijferverwarring bij Fortis

(tijd) - Pas op 23 juni werden de Generale Bank en de ASLK juridisch samengevoegd. De twee Belgische banken vormen de basis voor de Fortis Bank die ook nog VSB, Generale Bank Nederland en Mees Pierson moet huisvesten. Het fusieproject is nog jong. Volgens de directie verloopt het complexe integratieproject volgens schema. Andere bronnen in de bank spreken van zware hindernissen. Die hindernissen en spanningen hoeven op zich geen onoplosbaar probleem te zijn. Ze horen, zoals ook de directie van de bank dat stelt, bij elk veranderingsproces.