CIK vereffent nu ook gedematerialiseerde effecten

(tijd) - Op de ministerraad van vandaag ligt een wetsvoorstel ter goedkeuring dat de CIK aanstelt als officieel orgaan voor de vereffening van alle effecten van privé-organisaties. Het voorstel maakt het mogelijk dat de CIK nu ook zijn rol speelt bij transacties in gedematerialiseerde effecten. Tot nu toe was dat een bevoegdheid die alleen de Nationale Bank toekwam. De ministerraad zal wellicht vandaag ook het KB over de privaks goedkeuren. Er werden na een laatste consultatie van de Raad van State geen wijzigingen meer aangebracht aan het statuut. De interprofessionele effectendeposito- en girokas (CIK) is in ons land verantwoordelijk voor de afwikkeling van transacties in effecten van privé-ondernemingen en bewaart in Evere, als nationaal depositaris, ook een enorme schat aan waardepapier. De CIK tracht al langer die rol verder uit te breiden naar transacties in gedematerialiseerde effecten, die meer en meer aan belang winnen. Vereffening van niet-materiële effecten was tot nu alleen mogelijk via de Nationale Bank, die alle transacties in overheidspapier vereffent.