Cimescaut trekt resultaat op

(tijd) - De omzet van Cimescaut, cementproducent in de groep CBR, steeg vorig jaar met 15,5 procent van 108,12 miljoen tot 124,90 miljoen fr. De toekenbare nettowinst steeg met 31 procent. Cimescaut trekt het dividend op van 200 tot 210 fr. Op de algemene vergadering van Cimescaut werden de rekeningen over het boekjaar 1994 unaniem goedgekeurd. Zij maken gewag van een jaarwinst van 18,96 miljoen fr., tegen 14,32 miljoen een jaar voordien. Rekening gehouden met een afneming op reserves wordt de toekenbare winst 19,27 miljoen fr., vergeleken met 14,63 miljoen in 1993. En mits een overdracht van 29,23 miljoen fr., belandt men op een beschikbare winst van 48,50 miljoen fr. Cimescaut keert 16,30 miljoen aan dividenden uit, 768.688 fr. gaat naar de bestuurders en 31,43 miljoen fr. wordt opnieuw overgedragen.