CIP realizeert winst van 275 Fr.fr.

(tijd) - Compagnie d'Investissements de Paris van de BNP-groep heeft voor 1989 een te bestemmen winst aangekondigd van 275 miljoen Fr.fr. De waarde van het aandelenpakket van CIP steeg tot 4.686 miljoen op 31 december 1989 tegenover 3.653 miljoen Fr.fr. het jaar voordien.