Cipe is voor Belgacom de speerpunt van de Europese expansieplannen

(tijd) - Belgacom heeft met Cipe zijn oog laten vallen op een bewakingsgroep met een zeer sterke positie in Frankrijk en bovendien met uitgesproken Europese ambities. De grote kracht van Cipe bij zijn grensoverschrijdende expansie is dat de groep overal waar hij actief is een gestandaardiseerde dienstverlening aan zijn klanten verkoopt. Op het stuk van het aandeelhouderschap is Cipe een gewillige overnameprooi, aangezien slechts 23 procent van het kapitaal in vaste handen zit.Cipe heeft zo'n 20 procent van de Franse markt voor de bewaking op afstand van gebouwen en installaties in handen. De groep, die zijn hoofdzetel in Lyon heeft, is daarmee de ontegensprekelijke marktleider in Frankrijk. Maar ook in het buitenland is Cipe bijzonder actief in de elektronische bewaking, met name in Zwitserland, Duitsland, Spanje, Nederland en België. Ook in Groot-Brittannië worden de opportuniteiten afgetast en in een verder stadium hoopt de Franse bewakingsgroep ook voet aan de grond te kunnen krijgen in Denemarken, Oostenrijk en Noord-Italië.