Circa 56.000 Belgen stemmen in het buitenland

(belga) - De vereenvoudigde stemprocedure voor Belgen in het buitenland is een succes. Al circa 56.000 landgenoten hebben aangegeven dat ze in het buitenland hun stem zullen uitbrengen voor de federale verkiezingen op 18 mei. Dat meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij de vorige verkiezingen in 1999 stemden slechts 18 Belgen in het buitenland omdat de procedure te omslachtig en te duur was. Voor de stembusslag van 18 mei kunnen de Belgische kiezers in het buitenland op vijf verschillende manieren stemmen. Een eerste mogelijkheid is stemming per brief. De brieven worden door Buitenlandse Zaken verzameld en op 18 mei aan Binnenlandse Zaken toevertrouwd. Belgen in het buitenland mogen daarnaast ook persoonlijk, of bij volmacht hun stem uitbrengen in een Belgische gemeente van hun keuze, ofwel op een diplomatieke post in het buitenland.