Circa 9.000 verontreinigde sites moeten gesaneerd worden

Bij OVAM zijn een duizendtal verontreinigde sites geregistreerd. Momenteel wordt in opdracht van OVAM een systematische inventarizatie uitgevoerd van het aantal potentieel verontreinigde sites in de provincie Antwerpen. Door extrapolatie van deze gegevens schat OVAM het aantal black points in Vlaanderen op ca. 9.000.