Advertentie
Advertentie

Citibank dagvaardtMexicaanse regering

(tijd) - Citibank stapt naar de rechtbank omdat de Mexicaanse regering haar te vroeg terugbetaalt. Mexico had 2,5 miljard dollar geleend bij Citibank en betaalt de som nu vervroegd terug. De bank gaat hiermee niet akkoord omdat ze honderden miljoenen aan intresten verliest. Ze had deze opbrengsten voor de komende zes jaar gepland. De Mexicaanse regering daarentegen wil de rentelast binnen de perken houden. Het Mexicaans banksysteem zit in financiële moeilijkheden. Iedere besparing draagt dan ook bij tot de heropbouw ervan. Bovendien is de schuld aan Citibank een van de belangrijkste die Mexico heeft uitstaan. Citibank vindt de vervroegde terugbetaling onwettelijk en dagvaardt de Mexicaanse regering. Op 30 juni wordt een eerste hoorzitting in Mexico City gehouden. Dat meldde de Herald Tribune woensdag. Het geschil, dat uitgegroeid is tot een politiek dispuut, vindt plaats net voor de presidentiële verkiezingen in Mexico. Enerzijds vreest de regering dat de relaties met de buitenlandse banken en investeerders zullen bekoelen, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de economische stabiliteit van Mexico. Maar anderzijds wil geen enkele politicus zich nederig tegenover Citibank opstellen. De bank symboliseert voor veel Mexicanen de greep van de Verenigde Staten op Latijns-Amerika.