Advertentie
Advertentie

Clabecq-vakbondsman D'Orazio hekelt curatoren en minister Flahaut

BRUSSEL (belga/reuter) - De vakbonden van Forges de Clabecq hielden gisterenmorgen in Tubeke een algemene personeelsvergadering om de werknemers op de hoogte te brengen van de jongste evoluties in het dossier. De klemtoon lag uiteraard op de beslissing die de handelsrechtbank van Nijvel woensdag nam, een beslissing die gisteren door de Waalse minister-president Robert Collignon 'moedig en vernieuwend' werd genoemd. De spanning tussen de werknemers van het bedrijf enerzijds en de curatoren en bankiers anderzijds, loopt intussen verder op.Afgevaardigde Roberto d'Orazio van het ABVV deed een zware uitval naar de curatoren die volgens hem hun verantwoordelijkheden weigeren op te nemen, wanneer zij niet ingaan op het voorstel van voorzitter Versluys van de handelsrechtbank van Nijvel. Die had beslist dat de banken - BBL, G-Bank, NMKN en KB - een kredietlijn van 650 miljoen frank moeten openen om het bedrijf opnieuw op te starten gedurende twee maanden. De curatoren hebben intussen al gezegd niet achter de beslissing van de Rechtbank van Koophandel te staan. De banken hebben beroep aangetekend tegen de beslissing van de handelsrechtbank en het zou kunnen dat de curatoren dat ook nog doen.