Claes hekelt gebrek aan EG-beleid inzake energie

(van onze verslaggever) LUXEMBURG (tijd) - De EG-ministers van energie keurden gisteren de vrije doorvoer van elektriciteit over de hoogspanningsnetten in de Gemeenschap definitief goed. Een meerderheid van de lidstaten is bereid hetzelfde beginsel te hanteren voor de doorvoer van aardgas. De voorstellen die de Europese kommissie vorige week lanceerde voor een betere kontrole van de energiemarkt in geval van krisis, vonden weinig steun bij de EG- ministerraad.