Claes niet naar SU

MOSKOU (belga) - Vice-premier en minister van ekonomische Zaken Willy Claes kan zich om familiale redenen niet bij de Belgische handelsdelegatie in Moskou voegen. Hierdoor wordt het programma van de handelsmissie, die maandag in de Sovjetunie aankwam, ingekort. Ze keert vanavond reeds naar Brussel terug.