Clearing en settlement bepalen succesvan Europese beurzenfusies

(tijd) - Clearing en settlement zijn de lelijke eendjes van het beursgebeuren. Toch maken de erg complexe verwerkingsprocessen eigenlijk het hart uit van elk financieel centrum. In die mate zelfs dat de investeringen in de administratieve verwerking stukken hoger liggen dan in de eigenlijke handelssystemen. De fusie van Euroclear en Sicovam moet jaarlijks 300 miljoen euro opleveren en dat is nog maar een begin.