Advertentie
Advertentie

Clearing, settlement, back-office... : het vocabularium van de CIK

De terminologie waarmee bij de Interprofessionele Effectendeposito- en Girokas (CIK, Caisse Interprofessionnelle/Interprofessionele Kas) gegoocheld wordt, is niet de meest eenvoudige. Niet verwonderlijk, net omdat de instelling een cruciale rol speelt in de hele back-office, zeg maar de administratieve molen achter beleggingsoperaties, is de instelling nauwelijks gekend bij het grote publiek. Een bondig overzicht.Het bekendst is de CIK als centrale depositaris ('central securities depository of CSD') van het Belgische financieel centrum. Eenvoudig gesteld komt dat erop neer dat de CIK de brandkluizen van de Belgische financiële wereld beheert. In haar kofferzalen bewaart de CIK vandaag voor zowat 4.730 miljard frank aan effecten van privé-instellingen (overheidspapier is een bevoegdheid van de Nationale Bank).