Clearing-systeem in ecu voor Oost-Europa

BANGKOK (reuter) - In de marge van de IMF-vergaderingen in Bangkok, maakten Crédit Lyonnais, Deutsche Bank en Instituto Bancario San Paolo di Torino bekend samen een clearing- systeem in ecu te zullen opzetten. De bedoeling hiervan is de handel binnen het voormalige Oostblok aan te zwengelen. De initiatiefnemers leggen er de nadruk op dat het om een privé-initiatief gaat waarbij de regeringen van de landen in kwestie niet betrokken zijn. In dat opzicht onderscheidt het systeem zich van de Europese Betalingsunie die in de jaren "50 funktioneerde als een clearingsysteem voor de handelsbetalingen tussen de Westeuropese landen die met geldgebrek kampten om hun verwoeste ekonomieën na de Tweede Wereldoorlog weer op te bouwen. Nar verluidt zouden de drie banken een vrij komplex systeem willen opzetten, waardoor in de beginfaze van het projekt slechts telkens twee banken uit de Sovjetunie, Tsjechoslovakije, Hongarije en Polen kunnen deelnemen. Normaal gezien zal volgende maand het formele akkoord ondertekend worden en als alles mee zit kan het systeem binnen een half jaar draaien.