Cliëntelisme domineert Argentijnse verkiezingsstrijd

(tijd) - Maakt de Peronistische Partij zich schuldig aan cliëntelisme in de aanloop naar de Argentijnse parlementsverkiezingen van 23 oktober? Die vraag vormt de inzet van hevige discussies in Argentinië sinds bekendraakte dat vele inwoners van de armste buitenwijken van de hoofdstad Buenos Aires de voorbije weken gratis huishoudtoestellen en cheques ontvingen. Sociale ontwikkeling, zeggen de peronisten. Een electorale stunt, vinden analisten en politieke tegenstanders.