Clinton geeft marsbevel voor openbreken gesloten markten

BRUSSEL (tijd) - In zijn "executive order' geeft de Amerikaanse president Bill Clinton de Amerikaanse handelsgezant de opdracht binnen de zes maanden een verslag op te stellen over de prioritaire akties die moeten ondernomen worden om de Amerikaanse handel te versterken en ongewenste handelspraktijken van een aantal belangrijke landen uit te schakelen. Bij het onderzoek van die praktijken moet vooral aandacht geschonken worden aan de belangrijkste handelsbeperkingen en handelsverstorende praktijken; de handelsakkoorden die de betrokken landen sloten en de manier waarop ze die uitvoeren; de toegankelijkheid van hun overheidsmarkten en de internationale konkurrentie- en exportpositie van de Amerikaanse produkten en diensten. In het verslag kan ook melding worden gemaakt van praktijken die de Amerikaanse handel in de toekomst kunnen bedreigen en van praktijken die nu reeds door de Verenigde Staten bestreden worden.