Advertentie
Advertentie

Clinton vraagt meer raciale gelijkheid

(tijd) - Bill Clinton riep maandag, een paar dagen voor zijn vertrek uit het Witte Huis, op tot betere relaties tussen de etnische groepen in de VS. In een boodschap aan parlement naar aanleiding van Martin Luther King-dag vraagt Clinton dat de regering-Bush stappen zou ondernemen om de ongelijkheid weg te werken. Volgens Clinton bestaat er een lange lijst van ongelijkheid inzake tewerkstelling en vermogen, onderwijs, rechtspraak en gezondheidszorg, ongelijkheid die dikwijls het gevolg is van iemands ras. De volgende stap in onze lange mars naar meer raciale gelijkheid is het wegwerken van deze onaanvaardbare verschillen.Burgerrechtenorganisaties verwelkomden de uitspraken van Clinton, maar voegden eraan toe dat zij te laat kwamen en niet ver genoeg gingen.