Clintons ekonomisch beleid legt nadruk op noden van mensen en heropbouw van VS

(tijd) - "Putting people first' en "Rebuild America' zijn begrippen die de komende maanden en jaren gemeengoed zullen worden in de VS. Het zijn immers de kernbegrippen uit het toekomstige sociale en ekonomische beleid van Bill Clinton, de pas verkozen Demokratische president van de VS. De nadruk zal onder hem komen te liggen op de grootscheepse modernizering van Amerika's infrastruktuur en meer aandacht voor de noden van de mens.