CLT - ORGANOGRAM

De aandeelhouders van CLT zijn de jongste jaren vrij stabiel gebleven. De meest recente grote verandering was een pakket aandelen dat verkocht werd door Moët Hennesy aan UAP en een pakket van Schlumberger, die terecht kwam bij de Groupe Paribas. Onder andere via Royale Belge en Electrafina heeft de Groep Brussel Lambert de kontrole over een kleine vijftig procent van Audiofina. Havas IP is de tweede aandeelhouder en 12,5% zit in het publiek. Audiofina heeft op zich dan (onder andere via Fratel) 56% van CLT. Via die Belgisch- Franse filière komt ook de Duitse groep Bertelsmann mee op de scène. Franse verankering is er ook via een participatie van 22,4% van de Groupe Paribas. Audiolux is het Luxemburgs anker. In die participatie zijn een aantal banken en spaarkassen verenigd in Luxemburg: de Caisse d'épargne Luxembourgeoise, de Société National d'Investissement, de Banque Générale Luxembourgeoise, de Banque Internationale á Luxembourg, de Deutsche Bank, Paribas Luxembourg en de verzekeraars Le Foyer en La Luxembourgeoise. In totaal dus ongeveer 10% Luxemburgs kapitaal.