Club Med verwacht break-even

(tijd) - Club Med zal waarschijnlijk het lopende boekjaar break-even draaien, voornamelijk dankzij de verkoop van activa. Dat heeft topman Serge Trigano gezegd bij de heropening van een vakantiedorp in Senegal. Voor het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 31 oktober, verwachten analisten een verlies voor belastingen en voor uitzonderlijke resultaten van 50 miljoen Fr. fr. Bovendien zouden er ook nog uitzonderlijke verliezen zijn van ongeveer 100 miljoen Fr. fr. ten gevolge van politieke moeilijkheden in het buitenland, waardoor de normale werking van een aantal vakantiedorpen negatief werd beïnvloed. Volgens de Franse krant La Tribune zou Club Med van plan zijn om over de volgende drie jaar heel wat activa te verkopen om zijn 3 miljard Fr. fr. schulden te verminderen. Die verkoop van activa zou 600 miljoen tot 1,5 miljard Fr. fr. moeten opbrengen. Bovendien werd een herstruktureringsplan aangekondigd, dat ook een jaarlijkse besparing zou moeten opleveren van 150 miljoen Fr. fr.