Advertentie
Advertentie

"Clusterbeleid te zeer gefixeerd op export, te weinig op KMO's'

BRUSSEL (tijd) - Het clusterbeleid van minister van ekonomie Luc Van den Brande is te eenzijdig gericht op exportbedrijven, dreigt in willekeur te vervallen en heeft te weinig oog voor KMO's. Dat is samengevat de kritiek van het NCMV op de nieuwe ekonomische politiek van netwerkvorming die Van den Brande aan het uitwerken is (zie pagina 1). Zo bleek tijdens een gesprek van de redaktie met Kris Peeters en Johan Bortier van de NCMV-studieienst.