CMB-aandelen bij URS

(tijd) - De Unie van Redding- en Sleepdienst NV (URS) heeft 1,9% van het CMB-kapitaal in handen. Voor de 176.000 maatschappelijke aandelen betaalde URS echter geen 390,2 miljoen (Tijd 23/4/92), wel 353,6 miljoen, hetzij 22.100 fr. per stuk. Eind vorig jaar werd het aandeel in elf gesplitst. Het bedrag staat geboekt bij deelnemingen op de gekonsolideerde balans 1991. De 390,2 miljoen betreft de deelnemingen op de balans van het moederbedrijf en bevat, naast de CMB-participatie, ook de aandelen Willem Muller (36,6 miljoen).