CMB verhoogt dividend met 50 procent

(tijd) - Zoals te verwachten was, pakt CMB met uitstekende resultaten uit over het afgelopen boekjaar. De gekonsolideerde winst is bijna verviervoudigd en bedroeg over het afgelopen boekjaar 2.002 miljoen fr. tegenover 533 miljoen het jaar voordien. De winst van de moedermaatschappij steeg naar 840 miljoen fr. tegenover 636 miljoen een jaar eerder. De gekonsolideerde cash flow steeg met 70 procent en bereikte 6.049 miljoen fr.