Advertentie
Advertentie

CMB vrij optimistisch voor lopend jaar

(tijd) - 'In onze business kan er altijd snel een omslag komen, maar we durven toch zeggen dat het jaren geleden is dat de perspektieven voor CMB er nog zo goed uitzagen. In het vierde kwartaal presteerden al onze sektoren meer dan behoorlijk. Als men weet dat in de eerste helft van het jaar 1994 de sektoren bulk en ruwe olie en LPG nog vrij zwak waren, is een stijging van de winst in 1995 met nog eens 25 procent een zeer haalbare kaart te noemen', stelt Ludwig Criel, bestuurder-financieel direkteur van CMB, in een reaktie op de pas gepubliceerde jaarresultaten. De gekonsolideerde winst is in 1994 bijna verdubbeld van 571 miljoen naar 1.050 miljoen frank. Er wordt daarbij op gewezen dat het resultaat slechts in beperkte mate door een aantal uitzonderlijke elementen positief is beïnvloed, waaronder de meerwaarde gerealizeerd in de maand januari bij de verkoop van URS. Het resultaat van CMB NV zelf, wordt geraamd op 1.700 miljoen frank, tegenover 910 miljoen frank over 1993. Dit resultaat werd echter wel substantieel beïnvloed door de meerwaarde bij de verkoop van de particpatie in URS.