Co.Br.Ha : lager dividend

Op de eerstkomende algemene vergadering van de brouwerijgroep Co.Br.Ha. zal voorgesteld worden het dividend beneden de 100 fr. van 1987 te brengen. De direktie verklaart dat Co.Br.Ha weliswaar goede resultaten heeft behaald in 1988, maar dat het filiaal Brouwerij Haacht licht verlieslatend werkte. Bovendien zijn de onderneming en administratie van belastingen het oneens over waardeverminderingen die de jongste vijf jaar werden toegepast en die volgens de administratie overdreven zouden zijn. Wegens de onzekerheid aangaande de afloop van dit dispuut verkiest de direktie van Co.Br.Ha. een voorzichtige houding aan te nemen.