CO2-taks nadelig zonder begeleidende maatregelen

(tijd) - De invoering van een energiebelasting (de zogenaamde CO2-taks) zou zeer nadelige effekten hebben op de Belgische ekonomie indien er geen begeleidende maatregelen komen. Die begeleidende maatregelen (verlagen van BTW, patronale bijdragen of direkte belastingen voor de gezinnen) kunnen de invoering van een energiebelasting per saldo een positief effekt bezorgen. Dit blijkt uit een pas gepubliceerde studie van het Planbureau.