Coalitie ontwijkt keuze inkomsten of uitgaven

(tijd) - Vanaf deze week trekt het politieke leven in België zich weer op gang. Gisteren kwamen de eerste partijbureaus bijeen. Zij deden hun best om alle moeilijke kwesties te ontwijken. De allermoeilijkste is het vinden van geld, veel geld. Voor een federale begroting in evenwicht is 85 miljard frank nodig. Daarbovenop moet geld gevonden worden om jobs te creëren.Premier Jean-Luc Dehaene zal zijn bijna legendarische ijver het komende anderhalf jaar goed kunnen gebruiken. Tegen midden september moet hij samen met de sociale partners een tewerkstellingsplan opstellen. Hiermee moet bewezen worden dat extra jobs inderdaad dé prioriteit zijn van de regering-Dehaene II.