Coalitiegesprekken beginnen meestal vóór de verkiezingen

(tijd) - In driekwart van de Vlaamse gemeenten beginnen de gesprekken met het oog op de vorming van een bestuursmeerderheid vóór de verkiezingsdag. Die voorbesprekingen zijn echter geen waarborg voor succes: vier keer op tien vallen de gemaakte afspraken na de verkiezingen in duigen. Dat schrijft Johan Ackaert in 'De dorpsstraat is de Wetstraat niet', een boek met de resultaten van een interuniversitair onderzoek over de gemeentelijke politiek in Vlaanderen.De politieke wetenschap heeft tot nog toe niet veel belangstelling getoond voor de gemeentepolitiek als algemeen verschijnsel. 'De dorpsstraat is de Wetstraat niet' vult die leemte ten dele op. Dat verder onderzoek nodig is beaamden ook de auteurs dinsdag bij de voorstelling van het boek. Professor Kris Deschouwer (VUB) heeft alvast plannen om een volgende keer ook de plaatselijke lijsten in het onderzoek te betrekken, nog altijd goed voor 15 procent van de stemmen.