Cobepa onderzoekt op vraag van CBF wijziging van consolidatieregels

BRUSSEL (tijd) - Op vraag van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) gaat de holding Cobepa na of het Pargesa en GIB niet op een andere manier moet consolideren. Pargesa zou daardoor uit de vermogensmutatiekring verdwijnen, GIB zou in de vermogensmutatiekring komen. Cobepa bevestigde op de algemene vergadering nog eens zijn vertrouwen in distributiegroep GIB.De CBF vroeg Cobepa om een wijziging van de consolidatieregels te onderzoeken. Nu consolideert Cobepa deelnemingen waar het meer dan 20 procent van de stemrechten heeft via de vermogensmutatiemethode. De CBF zou liever zien dat ondernemingen waar Cobepa meer dan 20 procent in het kapitaal heeft of een noemenswaardige invloed heeft, in de vermogensmutatiekring vallen.