Cobepa verhoogt dividend

De holding Cobepa heeft het boekjaar 1987 afgesloten met een netto resultaat van 1.521 miljoen frank tegenover 1.251 miljoen in 1986. Per aandeel is dit in 1987 een aangepaste winst van 268 frank tegen 235 frank in 1986. Op de algemene vergadering van 29 april zal worden voorgesteld aan de gewone oude aandelen een nettodividend uit te keren van 125 frank (167 frank bruto) tegenover 112 frank (aangepast) voor het boekjaar 1986.